Literatura podstawowa:

Teoria:

Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, Warszawa 2008 (rozdziały 1 i 2 bez 2.5)

Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, red. B. Guzik, skrypt nr 115 (ew. 81 lub 50), AE Poznań 2002 (rozdziały 1-6, 9-13)

Podstawowe metody ekonometrii, B. Guzik, W. Jurek, skrypt nr 143, AE Poznań 2003

Ekonometria, B. Guzik, skrypt nr 162, AE Poznań 2005

Matematyka wspomagająca zarządzanie, J. Abtowa, K. Piasecki, T. Różański, Z. Świtalski, AE Poznań 2002 (rozdział 7.4)

Zadania:

Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, M. Anholcer, H. Gaspars, A. Owczarkowski, skrypt nr 163 lub 140, AE Poznań 2005/2003 (rozdziały 1, 2.1-2.2, 10)

Excel:

Ekonometria i badania operacyjne. Uzupełnienia z badań operacyjnych, red. B. Guzik, skrypt nr 51, AE Poznań 1999 (rozdział 2)

EXCEL: podstawowe zastosowania w ekonometrii, red. B. Guzik, skrypt nr 23, AE Poznań 1997

 

Literatura dodatkowa:

Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002

Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, PWE, Warszawa 2001

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, T. Trzaskalik, PWE, Warszawa 2003

Elementy ekonometrii i badań operacyjnych dla studiów licencjackich, B. Guzik, skrypt nr 177, AE Poznań 2006

Podstawy ekonometrii, B. Guzik, Wydawnictwo AE Poznań 2008